Ozon tedavisi

Ozon jeneratörünün klinik kullanımda dezenfektan-bakterisid veya biyomodülatif çok çeşitli uygulaması vardır. Ozon (O3) okijenin üç iyondan oluşan molekülüdür.  Atmosferik basınç altında okijen iki iyondan oluşan O2 formunda iken basınç azlığında veya bir elektrik alanının oksijeni iyonize ettiği durumda üç iyonlu molekül haline yani ozona dönüşür. Ozon jeneratörleri elektrik alanı yaratarak oksijeni ozonize etmek prensibi ile çalışırlar.

Ozon yüksek oranda bakteri öldürücüdür (bakterisid). Ozon gazı bakteri membranlarını parçalayarak bakterisid etki gösterirler. OzonyThrone’un değişik dizaynlardaki cam problarının ağıziçi veya cilt yüzeyinden uygulanması ile bakterisid etkiden faydalanılır. Cerrahide gaz formunda fistül içersine, alveolit tedavisinde çekim boşluklarına veya kanal tedavisinde diş kök kanallarına verilerek sterilizasyon-dezenfeksiyon gerçekleştirilir. Sterilizasyon box’undan faydalanılarak 10 dakika içersinde alet sterilizasyonu yapılır.

Ozon aynı zamanda biyomodulasyon yapar. LowLevelLaserTherapy (LLLT) uygulamalarında olduğu gibi benzer bir mekanizma ile vücutta oksidatif süreci başlatan ozon, anti-oksidan büyüme faktörlerini (PDGF, Il-a, TNGF, TGF, VEGF, …sitokin ve kemokinler) tetikleyerek devreye sokarlar. Ameliyat öncesi ve sonrası ozon uygulamaları ile ağrı-ödem köntrolünde oldukça başarılı neticeler vermektedir.

ONLINE RANDEVU

Randevu tarihinizi belirleyin

Bizi Arayın 0212 224 5221